DomovNezaradenéOrganizátori ČSOB Bratislava Marathon zatiaľ v neistote, ale po dohode so SAZ vyvinuli aj s usporiadateľmi MMM a ďalších bežeckých podujatí spoločnú iniciatívu
Nezaradené

Organizátori ČSOB Bratislava Marathon zatiaľ v neistote, ale po dohode so SAZ vyvinuli aj s usporiadateľmi MMM a ďalších bežeckých podujatí spoločnú iniciatívu

Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých pre pandémiu koronavírusu, ktoré prispievajú aj k návratu športového diania do bežných koľají, zostáva osud na jeseň plánovaných dvoch významných bežeckých podujatí na Slovensku zatiaľ nejasný. Premiér Igor Matovič síce prisľúbil, že v prípade, ak sa šírenie nákazy bude naďalej priaznivo vyvíjať, budú uvoľňovať hromadné akcie s viacerými účastníkmi, ale zároveň uviedol, že podujatia nad 1000 ľudí zrejme tento rok z hľadiska bezpečnosti nepovolia. Ako vnímajú vyjadrenia predsedu vlády organizátori bratislavského maratónu zo spoločnosti Be Cool, priblížil riaditeľ bratislavského maratónu Jozef Pukalovič.

Čo pre vás ako organizátorov veľkého športového podujatia preloženého na začiatok septembra (5. – 6. 9. 2020) znamenajú slová premiéra Matoviča?

„Zatiaľ ešte okolo športových podujatí panuje množstvo otáznikov, keďže športové akcie stále nie sú reálne povolené. Predpokladám, že v najbližších dňoch sa situácia vyjasní a uvoľnenia nastanú a budeme už reálnejšie vedieť v akých mantineloch sa vieme pohybovať. Od začiatku bolo jasné, že športové podujatia prídu na rad až ku koncu, vo štvrtej fáze, ale nepopieram, že dnes je situácia pre nás tiež už kritická, pretože de facto tri mesiace nie sme schopní organizovať nič z toho, čo je naším core business a to kvázi v hlavnej časti našej športovej sezóny. Podľa mojich informácií sa jednotlivé hraničné počty účastníkov budú uvoľňovať postupne, čo je pozitívny signál, uvidíme za akých ďalších podmienok budú akcie povoľované. Sme určite v mnohom špecifickí a o to je situácia zložitejšia.“

Vyvinuli ste nejakú iniciatívu na objasnenie situácie v súvislosti s vaším podujatím? 

„Áno, rozhodli sme sa, že budeme iniciatívni a aj v spolupráci s ďalšími organizátormi bežeckých podujatí sme sa dohodli na spoločnom postupe. Po dohode so Slovenským atletickým zväzom a v spolupráci s organizátormi Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sme už pred dvomi týždňami oslovili listom zodpovedné autority, kde sme načrtli našu pozíciu a aj prvé návrhy riešení situácie. Samozrejme, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu a predpokladaný vývoj. Spolu s organizátormi najväčších slovenských bežeckých podujatí v tomto týždni deň čo deň diskutujeme ohľadne riešenia situácie a precizovania úprav pri organizácii našich podujatí tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a aj zmeneným, najmä hygienickým a bezpečnostno-zdravotným opatreniam. Chceme byť sami aktívni a aj zodpovedným prístupom presvedčiť kompetentných, že sme segment, ktorý má svoju dôležitosť, a je významným hráčom na poli aktívneho a zdravého spôsobu života, čo by mal byť jeden zo základných pilierov, ako zvládnuť a prekonať epidémie, akej sme aktuálne vo svete svedkami.“

Ako vnímate vývoj situácie ohľadom koronavírusu a uvoľňovania opatrení? 

„Od začiatku bolo jasné, že sa ocitneme až v poslednej fáze uvoľňovania. Teraz je pre nás dôležité, aby aj naše názory, skúsenosti a možnosti, ktoré sme schopní ovplyvniť, boli vypočuté, a následne rozhodnutia štátnych orgánov boli realizované aj s prihliadnutím na to. Sme špecifickí, nie sme štadiónový šport s divákmi, naše akcie sú trochu iného charakteru. Akcie organizujeme na voľných priestranstvách, plochy našich podujatí sú veľmi veľké takže aj rozptyl a koncentrácia ľudí je u nás iná ako napr. na koncertoch, festivaloch, či športových štadiónoch. Bežci sú neustále v pohybe a sú počas behu bezkontaktní, čiže je tam veľa „nuansov“ kde je pri nás rozdiel. Verím, že kompetentní budú ochotní si naše argumenty, názory a návrhy vypočuť. To je aktuálne pre nás úplne najkľúčovejšie.“

Dalo by sa niečo vymyslieť, aby bol limit 1000 účastníkov dodržaný a podujatie sa mohlo uskutočniť v plnom rozsahu? Napríklad prípadnými štartmi v nejakých vlnách, aby sa každá považovala za samostatné preteky?

„Nechceme nariadenie obchádzať, ale chceme, aby to bola prípadne jedna z alternatív, ktorú chceme navrhnúť. Rovnako možnosť rozdelenia akcie na viac dní a ďalšie opatrenia. Aj do kina príde za deň nie 100 ľudí, ale možno až 1500 – 2000. Rozdiel je v tom, že sa nachádzajú v rôznych sálach, prichádzajú v rôznych časových úsekoch, čiže aj my vieme pracovať s asi najväčším strašiakom súčasnosti, čo sa týka uvoľňovania opatrení, ktorým je zvýšená, resp. limitovaná koncentrácia ľudí. Pripravujeme k tomu viacero alternatív. Aj my vieme sled podujatia a jednotlivých disciplín upraviť a modifikovať.

Dokedy musíte prijať definitívne rozhodnutie, či sa ČSOB Bratislava Marathon 2020 uskutoční v septembrovom termíne? 

„Aj po dohode s ČSOB sme si dali predbežne deadline na 30. jún. Uvidíme, ako sa celá situácia bude vyvíjať.“

V akej fáze príprav sa nachádzate? 

„Aktuálne pripravujeme ´mladšiu sestru´ našej obľúbenej série behov na 5 a 10 km (ČSOB zimná séria), ktorá bude mať prirodzene názov ČSOB letná séria. Začíname v júni zatiaľ vo forme virtuálnych pretekov, v júli už na to nadviažeme aj pretekmi v ich klasickej podobe podľa rozsahu uvoľnenia opatrení a pokračovať budeme v auguste. No a veríme, že september nám prinesie – síce za náročnejších podmienok, ale napokon predsa – 15. ročník ČSOB Bratislava Marathon. Som presvedčený, že podujatie by malo nielen tradičný športový rozmer, ale celkovo by vyslalo aj k bežným ľuďom optimistický spoločenský signál, predstavovalo by ´čerstvý vietor´ do bežného života a symbolizovalo by návrat k nášmu štandardnému fungovaniu.“

ĽUBOŠ BOGDÁNYI