DomovPretekyČSOB Letná Séria 2020. Kombinácia virtuálnych a klasických behov
Preteky

ČSOB Letná Séria 2020. Kombinácia virtuálnych a klasických behov

ČSOB Letná Séria 2020
ČSOB Letná Séria

sa bude skladať z 3 bežeckých podujatí. Prvé z podujatí v mesiaci JÚN bude organizované formou „virtuálnych pretekov“, ďalšie dve podujatia v mesiaci JÚL, AUGUST budú tvorené kombináciou klasických bežeckých pretekov a virtuálnych pretekov.

Propozície
 • Táto kombinácia umožní zapojiť sa ozaj každému v rámci celého Slovenska a prípadne aj zo zahraničia. Odmenou za účasť na všetkých 3 pretekoch ČSOB Letná Séria (bez ohľadu na to,či virtuálnych alebo klasických, resp. kombinácie) bude parádna letná slovenská medaila.

 • Počet bežcov, ktorí sa budú môcť zapojiť do klasických behov, bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a rozsahu uvoľnenia opatrení. 

 • Preto aj registrácia na jednotlivé preteky bude otvorená vždy až po skončení predchádzajúcej akcie. A to v momente, keď budeme mať ako organizátori zadefinovanú predstavu maximálneho prípustného počtu účastníkov na podujatie.

 • Venujte prosím zvýšenú pozornosť pri vypĺňaní adresy, je možné, že štartové čísla, prípadne aj medaily vám budú zasielané poštou. Zadávajte tak korektné adresy, aby sme vám mali kde doručovať veci.

 • Na ČSOB Letnej Sérii sa nebude uplatňovať princíp zvýhodneného štartovného na celú sériu, tak ako ste ho poznali z ČSOB Zimnej Série, nakoľko štartovné na virtuálne preteky a štartovné na klasické preteky bude v rôznej výške.

 • Do virtuálnych pretekov sa bude možné zapojiť počas celého víkendu, klasické preteky budú mať pevne stanovený čas a miesto štartu.

 • Výsledky budú vytvorené samostatne pre klasické preteky a samostatne pre virtuálne preteky.

 • Po skončení ČSOB Letnej Série bude spravené informačné poradie súčtu dosiahnutých časov pri virtuálnych behoch (3 akcie) a súčtu dosiahnutých časov pri klasických behoch (2 akcie). Predpokladom je, že bežec stále beží rovnakú vzdialenosť.

 • Propozície a informácie o klasických pretekoch (vrátane miesta ich konania v rámci Bratislavy) budú zverejnené v druhej polovici mesiaca jún.

 • Pokiaľ by situácia neumožňovala konanie klasických pretekov alebo by došlo k zmene plánovanej formy pretekov, pobežia sa všetky podujatia formou virtuálnych pretekov.

Jozef Pukalovič, športový riaditeľ podujatia

Termíny:
 1. séria v termíne – 13.06.-14.06.2020 – len „Virtuálne preteky“
 2. séria v termíne – 11.07.-12.07.2020 – (11.07.2020 tradičné preteky)
 3. séria v termíne – (08.08. tradičné preteky)-09.08.2020 resp. (15.08.2020 tradičné preteky) – 16.08.2020

– presný termín 3. dielu série bude oznámený začiatkom mesiaca júl