DomovPretekyOznámenie o zrušení plánovaného termínu konania ČSOB Night run Štrbské Pleso
Preteky

Oznámenie o zrušení plánovaného termínu konania ČSOB Night run Štrbské Pleso

Milí bežeckí priatelia,

v závere mája, konkrétne 30.5.2020, sa mal na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách konať obľúbený nočný beh tatranskou prírodou. Už 8. ročník tohto behu sa mal zároveň predstaviť aj pod novým názvom podujatia – ČSOB Night run Štrbské Pleso.

Vzhľadom na pretrvávajúce obmedzenia a zákaz konania športových podujatí, vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 zo dňa 12.3.2020, ktorého platnosť je v zmysle aktualizácie zo dňa 30.4.2020 až do odvolania, nie je možné zorganizovať podujatie v jeho pôvodne plánovanom termíne.

Nakoľko je aktuálna situácia ohľadom uvoľňovania vydaných obmedzení a opatrení v súkromnom aj verejnom priestore veľmi premenlivá a dynamická, po dohode s ČSOB, novým generálnym partnerom podujatia, sme sa ako organizátor rozhodli, že finálne rozhodnutie ohľadom konania tohto nočného behu v roku 2020 vydáme do 30.6.2020. V závislosti od vývoja situácie však pripadá do úvahy aj možnosť presunu na letný alebo jesenný termín 2020, ako aj možnosť, že podujatie sa už v tomto roku neuskutoční a usporiadame ho až v roku 2021. O všetkom vás budeme samozrejme vopred informovať.

Žiaľ, situácia, v ktorej sa aktuálne nachádzame, nie je žičlivá pre podujatia podobného charakteru a mení naše plány a zámery. Veríme však, že aj s ohľadom na optimistický vývoj situácie v priebehu posledných dní, dôjde aj pri organizovaní športových podujatí k postupnému uvoľňovaniu obmedzení a budeme sa môcť spoločne stretnúť a zašportovať si na akciách, ktoré máme radi.

Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu podporu a pochopenie.

Bratislava Marathon Team