DomovOčami riaditeľaČo všetko ovplyvňuje finálnu verziu bežeckej trate?
Očami riaditeľa

Čo všetko ovplyvňuje finálnu verziu bežeckej trate?

O trase behu

Je niekoľko vecí, ktoré si myslím, že máme ako organizátori bežeckých festivalov na celom svete spoločné, bez ohľadu na to, či organizujeme maratón v Bratislave, Budapešti, Kodani či New Yorku. Všetci chceme pre vás pripraviť a „nadizajnovať“ tú najkrajšiu a „najbehateľnejšiu“ trať s ideálnymi bežeckými parametrami. Súčasne je však u každého z nás tá finálna verzia napokon kompromisom.

Kompromisom medzi našimi snami a predstavami a reálnym svetom. Netvoríme podujatia izolované od vonkajšieho okolia, ako sú napríklad atletické súťaže na štadiónoch. Práve organizovaním mestských behov sa stávame súčasťou každodenného života jednotlivých miest. Ba čo viac, snažíme sa uchmatnúť si pre seba na náš „deň D“ to najatraktívnejšie a najkrajšie, čo každé z našich miest ponúka.

Pri finalizovaní trate musíme preto vždy prihliadať aj na veľké množstvo vonkajších faktorov. Popri faktu, že nás je z roka na rok viacej, a to nielen ako bežcov ale aj ako divákov a podporovateľov podujatia popri trati behu, je tu aj veľká skupina obyvateľov a návštevníkov mesta, ktorí majú počas nášho „Race Day“ svoj vlastný, od konania behu nezávislý program. Preto je veľmi dôležité zachovať medzi týmito dvomi skupinami balans a súlad.
ČSOB Bratislava Marathon
Vonkajšie faktory
Tých faktorov, ktoré ovplyvňujú finálnu podobu trate je veľké množstvo, chcel by som vám uviesť aspoň tie z môjho pohľadu najdôležitejšie:

– udržanie individuálnej dopravy, aby nedošlo k paralyzovaniu mesta a aby sa zachovala prejazdnosť nosných mestských križovatiek,

– zachovanie maximálnej možnej miery mestskej hromadnej dopravy, čo je napríklad v Bratislave pri neexistujúcej alternatívnej doprave vo forme metra, ktorá umožňuje prepravu obyvateľov aj v okolí úsekov, ktoré sú kvôli behu zatvorené, asi jeden z najväčších každoročných rébusov,

rozkopávky ciest a chodníkov (v minulosti Štúrova, aktuálne Prístavná či Karadžičova ulica),

nové stavebné projekty (stanica Nivy, Klingerka),

rekonštrukcie mostov a nadväzujúcich komunikácií (Starý most pred niekoľkými rokmi),

obnova električkovej trate (úsek na nábreží v minulosti ale aj v roku 2020),

– či len samotný fakt, aby bol aspoň v obmedzenom rozsahu umožnený vjazd a výjazd obyvateľov domov či sídlisk. Aby počas konania behu (Ružinov v okolí Ružinovskej ulice, Staré mesto v okolí Špitálskej, Štúrovej či Amerického námestia),

organizácia iných spoločensko – kultúrnych podujatí (napr. hudobné koncerty a výstavy v Inchebe, či futbalové a hokejové zápasy, niekedy aj voľby),

zachovanie fungovania prevádzok a zariadení v okolí trate (reštaurácie a kaviarne na nábreží, služby cestovného ruchu v centre mesta).

Toto všetko sú faktory, ktoré zohrávajú dôležitú a finálnu úlohu v tom, aby sme vytvorili trasu, ktorá bude mať nielen požadované športové parametre, ale bude aj ohľaduplná k potrebám mesta a jeho obyvateľov.

Športovo-logisticko-bezpečnostné faktory
Ak nájdeme riešenie na vyššie uvedené témy, do hry nám vstupujú aj samotné športovo-logisticko-bezpečnostné faktory a to najmä:

– kvalita povrchu trate/vozovky,

– kapacitná priepustnosť jednotlivých ulíc na trati (pri počtoch, ktoré dnes dosahujeme, veľmi dôležitý faktor),

– prevýšenie trate,

– veľkosť hlavnej zóny/plochy/námestia na zhromaždenie pred štartom a pri dobehu do cieľa vrátane celého servisu okolo podujatia,

– priestory na parkovanie účastníkov,

– forma príjazdu a odchodu účastníkov a divákov – únikové trasy,

– celé technické zázemie podujatia vrátane sociálnych zariadení, šatní a úschovne osobných vecí.
bežci

Kompromis – ohľaduplnosť – vzájomný rešpekt
To sú z môjho pohľadu tri kľúčové body toho ako sa finalizuje trasa podujatia. V Bratislave máme šťastie, že napriek tomu, že naša metropola zažíva v posledných rokoch dynamický rast a prechádza mnohými zmenami, čo ide ruka v ruke aj s nárastom počtu účastníkov podujatia, predstavitelia samosprávy, a to tak na úrovni magistrátu a primátora mesta, ako aj jednotlivých dotknutých mestských častí, v spolupráci s dopravnou, poriadkovou, mestskou políciou, ako aj dopravným podnikom, rešpektujú význam podujatia a každoročne s nami absolútne profesionálne a s pochopením hľadajú cesty a spôsoby ako sfinalizovať jeden zo základných pilierov podujatia, ktorému familiárne hovoríme „peódečko“ čiže Projekt Organizácie Dopravy (POD).

Každoročne venujeme značnú časť našej komunikácie nielen prezentácii a promu podujatia, ale čoraz viac a neustále sa snažíme aktívne informovať aj obyvateľov a podnikateľov v okolí trate tak, aby počas konania podujatia bolo zabezpečené aj bežné fungovanie mesta a jeho obyvateľov. Som veľmi rád a úprimne si nesmierne vážim, že vždy sme doposiaľ u každého našli pochopenie.

A toto všetko trvá zhruba 5 mesiacov …